verksamhetsplan 2018

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2018

Baserat på klubbens mål och stadgar föreslår styrelsen att nedanstående verksamhetsplan fastställs för 2018:
– fortsätta utveckla hemsidan så att den innehåller information om styrelse, . Informera både på hemsida och facebook att rasgruppsidorna är öppna för alla medlemmar att skriva till och sända in foton.
– skriva artiklar om raserna till Vinthunden
– om möjligt och om intresse finns från medlemmarna, ha en rasklubbsmonter på Stockholms Hundmässa
– genomföra en officiell ras-special Sv
– i samarbete med SvVK HS arbeta för att integrera fler ägare till italiensk vinthund i GRAINS

Styrelsen bör även arbeta för att skapa möjlighet till andra aktiviteter utifrån medlemmarnas engagemang och önskemål
Bereda möjlighet för engagerade medlemmar att delta på konferenser
Aktivt ta ställning i remissfrågor (gäller alla områden)
Uppdatera RAS för chart polski, galgo espanol, magyar agar och podenco canario. Skall vara klart till 2019
Fortsätta arbetet med att hålla RAS dokumenten levande och vid behov revidera dessa
Upplands Väsby 2018 03 25

uppdaterad: 208-05-21