verksamhetsplan 2017

future

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017

Baserat på klubbens mål och stadgar föreslår styrelsen att nedanstående verksamhetsplan fastställs för 2017:

  •  Fortsätta utveckla hemsidan med hjälp av ordinarie medlemmar. Informera både på hemsida och facebook att rasgruppsidorna är öppna för alla medlemmar att skriva till och sända in foton.
  •  Skriva artiklar om raserna till Vinthunden
  •  Om möjligt och om intresse finns från medlemmarna, ha en rasklubbsmonter på Stockholms Hundmässa
  • Genomföra en officiell ras-special
  • Inbjuda till 2 medlemsträffar.

Styrelsen bör även arbeta för att skapa möjlighet till andra aktiviteter utifrån medlemmarnas engagemang och önskemål.

Bereda möjlighet för engagerade medlemmar att delta på konferenser

Aktivt ta ställning i remissfrågor (gäller alla områden)

Fortsätta arbetet med att hålla RAS dokumenten levande och vid behov revidera dessa

Fastställd vid GRAINS årsmöte, Strängnäs 2017 03 11