Utställning

Här finner du information om GRAINS specialer, hur uträkningen går till för vinstrikastelistorna mm.

Nytt för 2019 års uträkning:

utställning
Årets uppfödare
Uppfödaren får tillgodoräkna sig poängen för alla BH/BT placerade uppfödningar. Det måste dock vara minst tre uppfödningar placerade under året för att uppfödaren ska få vara med och tävla. Vid lika slutpoäng placeras den uppfödare som har flest antal placerade uppfödningar.

Årets avelshane / avelstik
Avelsdjuret får tillgodoräkna sig poängen för alla BH/BT placerade avkommor. En avelshane måste ha minst två avkommor från två olika kullar för att få vara med och tävla, för en avelstik räcker det med att alla avkommor kommer ur samma kull. Vid lika slutpoäng är det avelsdjuret med flest avkommor som vinner.

lure coursing
Årets uppfödare
Uppfödaren får tillgodoräkna sig poängen för max10 uppfödningar. En och samma hund kan bara räknas en gång (bästa resultat)
Godkänt prov = 3 poäng
Cert/certplacering = 4 poäng (certplacering gäller hund som redan är champion när säsongen börjar)
Championat = 5 poäng
Endast svenskägda hundar räknas
Antal prov är obegränsat

Årets avelshane
Max 10 avkommor får räknas. En och samma hund kan bara räknas en gång (bästa resultat)
Godkänt prov = 3 poäng
Cert/certplacering = 4 poäng (certplacering gäller hund som redan är champion när säsongen börjar)
Championat = 5 poäng
Endast svenskägda hundar räknas
Antal prov är obegränsat

Årets avelstik
Max 8 avkommor får räknas. En och samma hund kan bara räknas en gång (bästa resultat)
Godkänt prov = 3 poäng
Cert/certplacering = 4 poäng (certplacering gäller hund som redan är champion när säsongen börjar)
Championat = 5 poäng
Endast svenskägda hundar räknas
Antal prov är obegränsat

kombinerat utställning och lure coursing
Räknas bland de hundar som deltagit på både utställningar och lure coursing (fullföljt minst tre prov) i Sverige. Hanar och tikar räknas för sig.
Totalpoängen räknas fram genom att lägga samman placeringarna från utställning och lure coursing. Nummer på listan = poäng. Den hane respektive tik som då får lägsta poängen vinner. En hane och en tik per ras utses som vinnare.

Poängräkning
Årsbästalistan baseras på de fem bästa utställningsresultaten från officiella
utställningar som SKK, SvVK och GRAINS håller. Endast utställningar i Sverige räknas.

BIR: 10 poäng + 2 poäng för varje slagen hund i rasen
BIM: 7 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön
BH2/BT2: 4 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön
BH3/BT3: 3 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön
BH4/BT4: 2 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön.

Grupplaceringar på SKK samt BIS-placeringar på SvVK och GRAINS
BIG 1: 5 Poäng
BIG 2: 4 Poäng
BIG 3: 3 Poäng
BIG 4: 2 Poäng

BIS-placeringar – gäller endast SKK
BIS 1: 10 Poäng
BIS 2: 8 Poäng
BIS 3: 7 Poäng
BIS 4: 6 Poäng

De 5 bästa utställningarna under året räknas.

Inga extra BIS-poäng ges till BIS-placerade hundar på SvVK och GRAINS då de istället får poäng motsvarande en grupplacering.

Årets vinstrikaste för varje ras räknas ut enligt följande:
Lure Coursing: Enligt PKLC’s poängsystem.
Poängberäkning LC
20 poäng för första placeringen + 1 poäng per slagna startande hundar (i lopp 1), 18 p för andra placeringen + 1 p per slagna startande hundar (i lopp 1) osv t.o.m tionde placeringen. För placering 11 och nedåt endast 1 poäng per antal slagna startande hundar. Hunden måste ha godkänt prov för att erhålla poäng för slagna hundar. Max 5 prov får tillgodoräknas.

Poängräknare
azawakh: Susannah Thyni
chart polski: Helena M. Håkansson
galgo español: Annika Jansson
italiensk vinthund: Carina Sjöblom
magyar agar: Carina Sjöblom
podenco canario: Elin Rose
podenco ibicenco: Elin Rose
sloughi: Elin Rose

uppdaterad: 2020-01-02