Tolkning av inmätning för whippet och italiensk vinthund

PKLC har beslutat att följande tolkning gäller för inmätning av whippet och italiensk vinthund. För att ytterligare förtydliga den text som står i FCI:s Rulebook gällande mätraserna har texten nedan omarbetats.
För att få delta på ett prov måste ALLA whippet och italiensk vinthund vara inmätta före säsongsstart för säsongen efter att hunden fyllt 2 år. Även om hunden är inmätt före 2 års ålder måste den mätas om. Som säsongsstart räknas anmälningstidens utgång för första provet för året.
Exempel:
Anmälningstiden för första provet för året går ut 22 mars 2019
Hund som har fyllt 2 år före detta datum, och ej är inmätt efter 2 års ålder, skall inmätas senast 22 mars 2019.
Om hundägaren inte mäter in sin hund enligt ovan blir licensboken ogiltig och kommer att dras tillbaka av PKLC. Blir hunden sedan inmätt kommer boken att återlämnas och hunden kan återigen delta på prov.
Vid frågor kontakta pklc@svvklc.se
www.svvklc.se