Till alla ägare av italiensk vinthund

GRAINS planerar ett möte på Tånga Hed på lördag den 16 juni efter BIS-finalen på Svenska Vinthundklubben Västras utställning. Styrelsen är medveten om att det finns ett antal svårigheter i rasen som behöver diskuteras och åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med dessa. I standarden för italienare står det t. ex att mankhöjden för italiensk vinthund skall vara mellan 32 och 38 cm och att avvikelse är diskvalificerande och att vita tecken endast får förekomma på tår och bog. Det är rasklubbens ansvar att se till att standarden följs vid bedömning av hundarna så därför vill vi gärna ha era åsikter om hur vi ska gå vidare. Det kan finnas fler frågor som ni vill diskutera så hör gärna av er med dessa före träffen.
Man behöver varken vara medlem i GRAINS eller utställare på Tånga Hed för att delta i träffen och framföra åsikter eller frågor. GRAINS bjuder på kaffe så därför vill vi gärna veta hur många som kommer så hör av er till Lena lena@grains.se eller Sif kennelelendilis@gmail.com
Välkomna