Revidering av RAS galgo español

Just nu pågår revidering av RAS för galgo español. Vi välkomnar medlemmarnas medverkan, läs igenom det nuvarande dokumentet, kom med synpunkter. En hälsoenkät är på väg till de ägare vi kan finna epostadresser till, samt att enkäten kommer att finnas tillgänglig för nedladdning och utskrift på denna sida inom kort.

ras-galgo-espanol

Hälsoenkät tom 2019 (.pdf)

Senast uppdaterad: 2019-08-22