Regler

GRAINS trippelpris

  • Priset kan bara tilldelas enskild hund en gång
  •  Priset tilldelas endast vid ansökningstillfället levande hund
  • Ägare till hund som uppnått erforderliga meriter har själv att anmäla resultaten till
    GRAINS
  • Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige
  • Samtliga ägare till hunden ska vara medlemmar i GRAINS

En merit inom var och en av nedanstående grupper är obligatorisk:
1. Utställning: hunden ska ha erhållit lägst priset certifikatkvalite (CK) på officiell utställning
2. Lure coursing: hunden ska inneha lure coursinglicens, samt ha deltagit i två lure coursingprov (utöver licensloppen) utan att ha blivit diskvalificerad
3. Lydnadsprov, agility, bruksprov, viltspår eller rallylydnad
Lydnadsprov: hunden ska ha deltagit i ett officiellt prov och erhållit lägsta pris (140 p) i klass 1
Agility: hunden ska ha deltagit i två tävlingar oavsett klass utan att ha diskvalificerats
Bruksprov: hunden ska ha deltagit i apellklass med lägst resultatet godkänd
Viltspår: hunden ska ha godkänt anlagsprov
Rallylydnad: hunden ska vara uppflyttad från nybörjarklass till fortsättningsklass

Priset, i form av ett diplom, utdelas på GRAINS årsmöte.