podenco ibicenco & podenco canario

Välkommen till den officiella svenska rasklubben i SvVK för podenco som är en del av G.R.A.I.N.S. Vi är den enda godkända SKK-anslutna rasklubb för podenco ibicenco och podenco canario och vi har tilldelats rasansvaret för dessa raser av SvVK och SKK. Här i podencogruppen hoppas vi på att samla alla er med podencos så att vi kan dela våra erfarenheter och kunskaper med varandra. Det är också vi alla som gemensamt ska arbeta för de spanska podencoraserna genom t ex RAS, informationsspridning, utbildning av domare, vara med och påverka beslut som vi berörs av inom SvVK och SKK, anordnandet av träffar och utbildningar om sådant som intresserar oss och mycket mer.
lc_podenco2

De registrerade podencoraser som finns i Sverige idag är podenco canario och podenco ibicenco. Vad gruppen ska arbeta med det bestämmer vi medlemmar. Vi hälsar er alla välkomna till att delta i det arbetet för ju fler vi är som deltar och arrangerar saker desto roligare blir det. Alla kan bidra med något, men naturligtvis är det frivilligt hur mycket man kan och vill engagera sig i klubbarbetet. Kontakta gärna oss i gruppen för att få veta mer om vad vi gör. Vi vill också passa på att tacka alla fotografer som ställt upp med sina bilder och gjort denna hemsida möjlig.

Podenco canario. Fotograf Cuca
Podenco canario. Fotograf Cuca

uppdaterad: 2018-07-20