Poängberäkning Årets Hund

Årets vinstrikaste utställningshund

Uträkningen baseras på de fem bästa utställningsresultaten från officiella utställningar som SKK, SvVK och GRAINS håller. Endast utställningar i Sverige räknas.

BIR 10 poäng + 2 poäng för varje slagen hund i rasen
BIM 7 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön
BH2/BT2 4 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön
BH/BT3 3 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön
BH/BT4 2 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön

Grupplaceringar på SKK samt BIS-placeringar på SvVK och GRAINS
BIG-1 5 poäng
BIG -2 4 poäng
BIG -3 3 poäng
BIG -4 2 poäng

BIS – gäller endast SKK
BIS -1 10 poäng
BIS -2 8 poäng
BIS -3 6 poäng

Inga extra BIS-poäng ges till BIS-placerade hundar på SvVK och GRAINS då de istället får poäng motsvarande en grupplacering.

uppdaterad: 2018-12-09