planerade valpar

Regler:

– att man är medlem i GRAINS.
– uppfödaren följer SKKs (eller annan FCI-ansluten kennelklubb) regler för uppfödning av valpar.
– valpar från svenska uppfödare skall registreras i SKK.

Uppfödaren förbinder sig att betala valpgåvomedlemskap för de valpar som säljs till svensk köpare om denne inte redan är medlem i GRAINS.

Valpgåvomedlemskap betalas omgående efter det att valpen sålts och nye ägarens namn adress och mailadress tillsammans med valpens stamtavlenamn skickas samtidigt till kassören i GRAINS.

Annonsen ligger kvar på hemsidan 3 månader efter att valparna har fötts.

Det är gratis, och du skickar din information till webmaster@grains.se

Uppgifter som behöver vara med: Valpar födda datum, leveransdatum, antal hanar + tikar, efter, undan, kennel, namn, adress, telefon, mail, hemsida. Kom ihåg att anmäla när alla valpar är sålda.


PLANERADE VALPAR 2018