styrelsen

Klicka på namnen för mailkontakt

ordförande: Sif Bredenfeldt (omval 1 år)
vice ordförande: Elin Rose (omval 2 år)
sekreterare & utställningsansvarig: Lena Larsson (omval 2 år)
kassör: Solveig Molin (omval 2 år)
övriga ordinarie ledamöter:
Christina Hoverberg (1 år kvar)
Angelina Larsson (1 år kvar)
vakant (1 år kvar)
suppleanter:
Victoria Kubalski (omval 1 år)
Elisabeth Alström (omval 1 år)
Anette Ajanki (omval 1 år)
För att kontakta hela styrelsen kan du använda epostadressen: styrelsen@grains.se
valberedning: Jörgen Oinonen  (sammankallande)
Karin Hurtig
Pia Hedman
revisorer: Conny Croneryd
Laila Östhus
revisorsuppeanter: Annika Jansson
Inger Gelius
webmaster: Susannah Thyni
Kontaktpersoner
azawakh Susannah Thyni
chart polski Helena M. Håkansson
galgo español Annika Janson
italiensk inthund Anette Ajanki
magyar agar Carina Sjöblom
podenco  (korthår, strävhår samt canario) Lena Larsson
sloughi Elin Rose

uppdaterad: 2018-05-21