styrelsen

Klicka på namnen för mailkontakt

ordförande: Sif Bredenfeldt
vice ordförande: Elin Rose
sekreterare & utställningsansvarig: Lena Larsson
kassör: Solveig Molin
övriga ordinarie ledamöter:
Christina Hoverberg
Blanka Isgren
Angelina Larsson
suppleanter:
Victoria Kubalski
Elisabeth Alström
Anette Ajanki
För att kontakta hela styrelsen kan du använda epostadressen: Styrelsen@grains.se
valberedning: Jörgen Oinonen  (sammankallande)
Karin Hurtig
Pia Hedman
revisorer: Conny Croneryd
Laila Östhus
revisorsuppeanter: Annika Jansson
Inger Gelius
webmaster: Susannah Thyni
Kontaktpersoner
azawakh Susannah Thyni
chart polski Helena M. Håkansson
galgo español Annika Janson
italiensk inthund Anette Ajanki
magyar agar Carina Sjöblom
podenco  (korthår, strävhår samt canario) Lena Larsson
sloughi Elin Rose