Styrelsen

2017

Klicka på namnen för mailkontakt

Ordförande:
Sif Bredenfeldt
Vice ordförande:
Elin Rose
Sekreterare & Uts.ansvarig:
Lena Larsson
Kassör:
Solveig Molin

Övriga ord. ledamöter:
Christina Hoverberg
Blanka Isgren
Angelina Larsson

Suppleanter:
Victoria Kubalski
Elisabeth Alström
Anette Ajanki

För att kontakta hela styrelsen kan du använda – Styrelsen@grains.se

Valberedning:
Jörgen Oinonen  (sammankallande)
Karin Hurtig
Pia Hedman

Revisorer:
Conny Croneryd
Laila Östhus

Revisorsuppeanter:
Annika Jansson
Inger Gelius

Webmaster:
Angelina Larsson 

Kontaktperson 2017:

AzawakhSusannah Thyni

Chart polski – Helena M. Håkansson

Galgo espanol – Annika Janson

Italiensk VinthundAnette Ajanki

Magyar Agar – Carina Sjöblom

Podenco – Lena Larsson (Kort, Sträv samt Canario.)

Sloughi – Elin Rose

 


Arbetsgrupper

Aktivitetsgruppen – Denna grupp ansvarar för utställningar/tävlingar och andra aktiviteter

Samt en arbetsgrupp för varje ras (kan komma att ligga vilande eller slås ihop vid litet deltagarantal)

ANMÄL DITT INTRESSE REDAN IDAG!