styrelsen

Klicka på namnen för mailkontakt

ordförande:
vice ordförande: Elin Rose
sekreterare & utställningsansvarig: Lena Larsson
kassör: Solveig Molin
övriga ordinarie ledamöter:
Christina Hoverberg
Angelina Larsson
Victoria Kubalski
suppleanter:
Blanka Isgren
Elisabeth Alström
Susannah Thyni
För att kontakta hela styrelsen kan du använda epostadressen: styrelsen@grains.se
valberedning: Jörgen Oinonen (sammankallande)
Carina Lindholm
Carina Sjöblom
revisorer: Conny Croneryd
Laila Östhus
revisorsuppeanter: Annika Jansson
Inger Gelius
webmaster: Susannah Thyni
Kontaktpersoner
azawakh Susannah Thyni
chart polski Helena M. Håkansson
galgo español Annika Janson
italiensk vinthund Elisabeth Alström
magyar agar Carina Sjöblom
podenco  (korthår, strävhår samt canario) Lena Larsson
sloughi Elin Rose

uppdaterad: 2020-07-14