2 comments on “bli medlem

 1. Öppet brev till Podenco Ibicenco-ägare.

  Detta är mina privata tankar och är inte ett officiellt utskick från G.R.A.I.N.S.
  2012 bildades G.R.A.I.N.S. Rasklubben för numerärt små raser inom Svenska Vinthundklubben. Bakgrunden till det var att flera raser stod utan rasklubb och andra hade svårt att få ihop tillräckligt många aktiva för att driva en klubb. G.R.A.I.N.S. är tänkt som en startpunkt där man hjälps åt med allt praktiskt klubbarbete över rasgränserna. Med andra ord, man är fler att dela på ansvaret och man kan dra nytta av varandras specialkompetenser. Hur denna nya klubb kommer att utvecklas hänger på oss alla som är medlemmar och att vi engagerar oss i klubbarbetet.
  Inom G.R.A.I.N.S. ska det även finnas arbetsgrupper för varje ras. Flera raser kan även gå samman till en arbetsgrupp. Det mest naturliga är att de spanska podencoraserna arbetar samman enligt min privata åsikt. När man har ett tillräckligt stort antal medlemmar och aktiva så kan man begära att få bilda en egen rasklubb med rasansvar för de spanska podencoraserna. Riktlinjerna idag är ett medlemsantal på minst 50 st. Idag ligger allt rasansvar för berörda raser på G.R.A.I.N.S.
  Det finns endast ett fåtal personer här i Sverige som har podencos, både renrasiga och rescues. Vi är för få för att dela upp oss på flera fraktioner. Om vi vill promota våra raser, skapa domarkompendium, raskompendium, ha rasmontrar på utställningar, öka kunskapen om våra hundar hos både allmänheten och hos podencoägare, så MÅSTE vi samordna våra kunskaper och engagemang.
  SKK tillåter inte konkurrerande verksamhet, dvs. konkurrerande rasklubbar. På grund utav tidigare tekniska missar så är inte SPIK (Svenska Podenco Ibicenco Klubben) en auktoriserad rasklubb inom SKK. Det innebär att de inte får vara med och styra och bestämma kring sin ras. De kan med andra ord inte påverka beslut som tas inom SvVK eller SKK. Allt rasansvar ligger idag på G.R.A.I.N.S. för Podenco Ibicenco och Podenco Canario. I dagsläget finns inga registrerade Podenco Andaluz eller Maneto i Sverige.
  Detta är ett beslut som är taget, det är inget som vi idag kan ändra på. Om vi vill arbeta för våra raser och inom SKK så bör vi också engagera oss inom G.R.A.I.N.S. Det är där vi kan arbeta konstruktivt inom arbetsgruppen för podencoraserna. Det är där som vi på sikt kan arbeta för en Svensk Podencoklubb då vi har ett tillräckligt stort medlemsunderlag. Fram till dess så är det mest kloka och mest effektiva att dra nytta av de gemensamma resurserna inom G.R.A.I.N.S. och SvVK.
  Om SPIK skulle omvandlas till en arbetsgrupp inom G.R.A.I.N.S, den enda skillnad jag kan se är att man måste vända sig till G.R.A.I.N.S. styrelse för att äska pengar. När Galgo Españolklubben upplöstes så överförde de sin klubbkassa på G.R.A.I.N.S. Men pengarna är öronmärkta för just GE-aktiviteter. Detsamma kan SPIK göra. Om detta gäller flera raser som nu hör till G.R.A.I.N.S så kan väl ni också ta det jag skriver till övervägande.
  Idag har vi ingen röst. Men jag hoppas på att många som jag ser fördelen med den nya klubben och går med så att vi kan börja arbeta tillsammans för det vi brinner för allra mest. Tillsammans så kan vi göra oss hörda och sedda, ensamma var för sig är vi ingenting. Så låt oss gå samman och glömma det som varit. Låt oss se framåt och se möjligheterna. Allt detta gör vi för våra älskade podencos.

  Tack för att ni tog er tid att läsa mina tankar kring detta!

  Eva Averin

Comments are closed.