information om GRAINS

Svenska Vinthundklubben har haft som ambition att samla alla raser som är små till antalet i en gemensam klubb, detta för att ge ägare av dessa raser samma möjlighet att delta i våra aktiviteter som de andra anslutna rasklubbarna, t.ex att utse välja delegater och skriva motioner till Vinthundfullmäktige, delta i SvVKs kurser och utbildningar samt att sprida information om raserna i tidningen Vinthunden. Allt för att öka inflytandet för alla som inte redan är medlemmar i en ansluten rasklubb.
Dessutom har man större möjlighet att påverka RAS, domarkompendium och annat rasspecifikt om det finns en rasklubb som kan driva frågorna framåt.

Raserna som den nya rasklubben har rasansvaret för är följande:
azawakh, chart polski, galgo español, italiensk vinthund, magyar agar, podenco canario, podenco ibicenco och sloughi. (From 1 jan. 2014 ingår inte virneco dell’etna i GRAINS utan har gått över till Faraoklubben)

Varför skapa en klubb och lägga rasansvaret för raser som redan har en rasklubb på denna?
Det har funnits rasklubbar för flera av våra raser, dock har rasansvaret inte legat hos rasklubbarna, utan fortfarande funnits hos SvVK. För att SvVK ska delegera ut ansvaret för en ras krävs det först och främst att rasklubben i fråga är ansluten som rasklubb under SvVK. Syftet med denna nya gemensamma rasklubb är att skapa en plattform för ägare av dessa numerärt fåtaliga raser. En mötesplats som ger möjlighet till överblick och att växa tillsammans. Arbetsgrupperna kommer att visa hur många rasintressenter som finns, och den dagen en rasarbetsgrupp har tillräckligt många medlemmar och en önskan att bilda en egen rasklubb kommer vi att hjälpa till med det.
Medlemmar i tidigare rasklubbar (t.ex. Podenco Ibicenco Klubben, Azawakh & Sloughi Klubben, Galgo Espanol Klubben), och nya medlemmar bör nu se till att visa intresse i arbetsgruppen för sin ras. Utifrån arbetsgruppernas storlek och intresse kommer vi att se vilka raser som möjligtvis i framtiden kan komma att bilda egna rasklubbar.

Syftet är alltså INTE att konkurrera ut de ”gamla” klubbarna. De föredetta klubbarna var antingen för små i medlemsantal och/eller ej anslutna till SvVK, vilket faktiskt betyder att dessa raser egentligen inte hade någon existerande rasklubb (enligt korrekt definition). Nu finns alltså en ansluten rasklubb för ägarna av dessa raser att arbeta i, och det borde vara till glädje för samtliga!

Vi hoppas att ni kan se denna gemensamma rasklubb som en språngbräda in till framtiden.

Rasklubbshistorik
Den 16 oktober 2011, på ett möte i samband med utställningen i Vallentuna, valdes en interimsstyrelse för den gemensamma rasklubben. Den bestod av följande ledamöter (som äger följande ras/er):

Sif Bredenfelt, Galgo Español
Annika Jansson, Galgo Español (whippet)
Solveig Molin, Galgo Español (whippet)
Ursula Evje, Galgo Español
Maria Weinehall, Cirneco dell’Etna (prazsky krysarik)
Lena Larsson, Podenco Ibicenco (whippet)
Yvette Charlesdotter, Sloughi, Galgo Español
Yvonne Strömberg, SvVK (sammankallande)

Till valberedning inför årsmötet valdes Laila Östhus (sammankallande), Karin Hurtig och Ewa Classon Alm.

Interrimsstyrelsens uppgift var att förbereda Årsmötet som skulle hållas före mars månads utgång 2012. Att förbereda för Årsmöte innebär att man ska ta fram stadgar, verksamhetsplan och budget för den nya klubben.

I verksamhetsplanen föreslås hur man kommer att arbeta under 2012. Rambudgeten ger riktlinjer för hur klubbens ekonomi skall förvaltas.

Årsmötet den 25 februari 2012 godkände förslagen på Verksamhetsplan och Rambudget, samt valde en ordförande (Maria Weinehall) och en styrelse. Man valde även revisorer och en ny valberedning.

Styrelsen konstituerade sig efter Årsmötet, och sittande styrelse finns nu på ”styrelsesidan”.

Namnet
Styrelsen fick i uppdrag av Årsmötet att välja ett passande namn för denna nya klubb.
Styrelsen utgick från inskickade förslag, och valde till slut att behålla arbetsnamnet med minimal förändring, samt beslutade att välja förkortningen GRAINS.

Vad betyder GRAINS?
GRAINS betyder korn eller frön på engelska, och vad är denna rasklubbs uppgift om inte att så frön för framtida växande rasklubbar?