Utställningsresultat 2017

BIR1

 Klicka på rosetten för att skicka resultat samt ev BIR & BIM bild så det kommer in här!!
Skriv ras, datum, ort, klubb, domare och själva resultat.
Så sätter jag in så fort jag kan.