BPH – också för din hund!

Text: Helena Frögéli, Åsa Lindholm

Beteende och personlighetsbeskrivning hund – också för din hund!

Beteende-och personlighetsbeskrivning hund, BPH, är Svenska Kennelklubbens egen mentalbeskrivning. Den är utformad för att passa alla hundar och raser och har en god koppling till våra hundars vardagsbeteende. Idag har runt 16000 hundägare gått BPH med sin hund – gör det du också!

”Det var jätteroligt, jag trodde inte att min hund var så modig!”, ”Oj, vad glad hon blev när testledaren lockade på henne”, ”Min hund är en cool typ – nu vet jag att det stämmer!”, ”Min hund är ibland lite ängslig, men hon blir trygg nära mig”.

Ja, många av de hundägare som går BPH med sina hundar upplever det som en både rolig och lärorik stund tillsammans. Ibland visar hunden sidor man inte hade en aning om, andra gånger får man bekräftat det man har sett hemmavid.

BPH beskriver hundens egenskaper och beteenden. Hunden och hundägaren går tillsammans en bana med olika moment samtidigt som hundens reaktioner noteras av en beskrivare som för in sina iakttagelser i ett protokoll. Ingen träning eller förkunskaper behövs, varken hos hunden eller hundägaren.

BPH-beskrivningen ser exakt likadan ut för alla hundar. I protokollet för BPH beskrivs hundens intensitet i reaktionen i de olika momenten, ibland också hur länge hunden agerar. Däremot görs ingen som helst värdering av vad som är bra, mindre bra eller rentav dåligt. På vilken nivå, det vill säga med vilken intensitet och med vilket intresse en hund av en viss ras helst bör reagera och agera, är special- och rasklubbens, uppfödarnas och hundägarnas uppgift att diskutera. Med andra ord finns det inget färdigt facit för vad som är rätt eller fel. Hundraser ska vara olika –  inom våra raser finns en unik variation!

Beteende – och personlighetsbeskrivning hund, BPH, innebär att vi får ökad kunskap om såväl enskilda hundar som våra olika hundraser. Vi ser dessutom skillnader i beteenden inom en ras, något som ger uppfödarna underlag för avelsurval. Som hundägare lär du känna din hund ännu lite bättre, till exempel var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran.  Beskrivningen kan också ge en förklaring till uppträdande och agerande som uppfattas som krävande eller oönskade hos en hund. BPH säger inte allt om en hund men bidrar med en hel del information.

I SKK e-tjänst Hunddata noteras att beskrivningen är genomförd. Din hunds hela resultatet hittar du i e-tjänsten SKK Avelsdata.

BPH gör du som vill veta mer om din hund! För din rasklubb och för avelsarbetet i just din ras är varje hund som deltar viktig!   

Läs mer om BPH och anmäl dig på www.skk.se/bph

FILMEN OM BPH

I Filmen om BPH får du se samtliga moment, möta hundägare och deras hundar och höra uppfödares och klubbrepresentanters funderingar. Gå in på www.skk.se/bph och titta på Filmen om BPH.