shadow

Motioner 2013

Motion angående gemensam medlemsavgift för SvVK och rasklubbar anslutna till SvVK.

SvVK består av flera olika rasklubbar och idag betalar medlemmarna medlemsavgift både till SvVK och till respektive rasklubb. Det är svårt att motivera nya medlemmar till att betala (så som de ser det) flera avgifter till samma klubb. Därför vill vi i Podencogruppen att samtliga rasklubbars medlemsavgifter ska administreras via SvVK på ett liknande sätt som hos bl a svenska Brukshundklubben. Dvs medlemmarna betalar en gemensam årlig avgift som sedan SvVK förmedlar vidare till respektive rasklubb.

Arbetsgruppen för Podenco Canario och Podenco Ibicenco yrkar att årsmötet 2013 ger i uppdrag till styrelsen för G.R.A.I.N.S. att föra en diskussion med SvVK och se på möjligheterna för en gemensam avgift som administreras av SvVK.

 

Styrelsens yttrande:
GRAINS Styrelse föreslår att Årsmötet avslår motionen i helhet, och arbetsgruppen istället lägger in yrkandet som ett förslag till den nya styrelsen att arbeta med.

 

 

Motion angående användandet av korrekt rasgruppsnamn av raser av urhundstyp tillhörande SvVK.

Tidigare så hörde podenco canario, podenco ibicenco och cirneco dell’Etna till vinthundarna, grupp 10. Det är nu flera år sedan FCI och SKK beslöt att flytta dessa raser till grupp 5, jakthundar av urhundstyp. Då vi är en väldigt liten grupp så beslöts att vi skulle stanna kvar inom SvVK. Idag är SvVK inte en renodlad vinthundsklubb utan har även våra tre raser samt faraohund och podengo português. Trots att det nu gått flera år så benämns våra raser fortfarande som vinthundar från Medelhavet av SvVK.

Vi i Podencogruppen vill att GRAINS ska arbeta för att synliggöra våra raser av urhundstyp samt tydliggöra att de inte är vinthundar utan en egen grupp som ska benämnas med sitt rätta namn, jakthundar av urhundstyp. Det kan göras i alla skrifter som produceras av GRAINS och på vår egen hemsida. I början så måste vi kanske vara lite övertydliga just för att kunna profilera oss bättre. Vi vill även att detta lyfts till SvVK styrelse så att allt textmaterial på SvVK hemsida använder rätt beteckning på våra hundar och även i övrigt textmaterial som de ger ut. Vid utbildning av domare så ska det även där tryckas på skillnaderna mellan våra raser av urhundstyp och vinthundarna.

Arbetsgruppen för Podenco Canario och Podenco Ibicenco yrkar att årsmötet 2013 ger i uppdrag till styrelsen för G.R.A.I.N.S. att arbeta för att korrekt rasgruppsnamn refereras till vid benämningen av raser av urhundstyp i grupp 5 som är anslutna organisatoriskt till SvVK. Vi yrkar också att detta lyfts till styrelsen för SvVK så att även de börjar använda rätt benämning.

 

Styrelsens yttrande:
GRAINS Styrelse föreslår att Årsmötet avslår motionen i helhet, och att arbetsgruppen istället lägger in yrkandena som förslag till den nya styrelsen (samt rasarbetsgrupperna som berörs) att arbeta med.