shadow

SKK/CS föreslår försvenskning av rasnamn

Då många ”nya” raser har svåruttalade namn har SKK/CS lagt fram ett förslag som nu ligger ute på remiss.
De raser inom GRAINS som berörs är Magyar Agar och Chart Polski.
Förslaget från CS är att raserna skulle byta namn till Ungersk Vinthund respektive Polsk Vinthund.

Vi undrar då självklart hur våra medlemmar ställer sig till detta, men välkomnar även ägare av dessa raser som ännu inte är medlemmar i GRAINS att höra av sig med sina åsikter i frågan.

Remissen ska besvaras innan 31 augusti, så vi vill ha in era åsikter innan 30 juli.
Kommentera nedan eller maila till info@grains.se.