shadow

Eurosighthound Show 2014

GRAINS inbjuder till officiell utställning i Ljungbyhed, söndag den 1 juni 2014

Plats: Ljungbyhed Park
Adress: Flygarevägen 1, 260 70 Ljungbyhed, SWEDEN

Invitation in english english-flag-button

Domare

Fransisco Ruiz-Rodriguez, Spain :
Cirneco dell’ etna, podenco canario, podenco ibicenco, galgo espanol

Magnus Hagstedt, Sweden:
Chart polski, magyar agar, azawakh, sloughi

Vi reserverar oss för domarbyte.

Anmälningsavgifter
Babyklass, 4-6 mån, Valpklass, 6-9 mån 250 kr
Juniorklass, 9-18 mån 330 kr
Unghundsklass 15 – 24 mån 330 kr
Bruks- och Öppen klass, från 15 mån 330 kr
Championklass 330 kr
Veteranklass, 8 år och äldre 250 kr

Flerhundsrabatt:
50% rabatt lämnas från och med tredje hund med samma ägare. Det är upp till anmälaren att betala in rätt summa.

Anmälan
Anmälan gör du enklast online.
Via post: GRAINS, c/o Marie Palmqvist, Backgatan 6, 360 52 Kosta
Frågor gällande anmälan: entry@grains.se.
Anmälan är bindande.

Anmälningsavgift ska vara inbetald (finnas på GRAINS konto) senast 26 april 2014:  Använd  PG 64 24 87-3  eller  BG  871-0840
Märk inbetalningen med hundens namn och registreringsnummer.

Upplysningar
Sif Bredenfeldt tel +46-31-57 46 10, +4670-357 17 78,  email: info@grains.se.

Vaccinationsbestämmelser enligt SKK:s regler. Medlemskap i FCI-ansluten organisation är obligatoriskt
för alla ägare till hund i officiell klass.

Sista anmälnings- och betalningsdag: 26 april 2014

Välkomna!

Motioner 2013

Motion angående gemensam medlemsavgift för SvVK och rasklubbar anslutna till SvVK.

SvVK består av flera olika rasklubbar och idag betalar medlemmarna medlemsavgift både till SvVK och till respektive rasklubb. Det är svårt att motivera nya medlemmar till att betala (så som de ser det) flera avgifter till samma klubb. Därför vill vi i Podencogruppen att samtliga rasklubbars medlemsavgifter ska administreras via SvVK på ett liknande sätt som hos bl a svenska Brukshundklubben. Dvs medlemmarna betalar en gemensam årlig avgift som sedan SvVK förmedlar vidare till respektive rasklubb.

Arbetsgruppen för Podenco Canario och Podenco Ibicenco yrkar att årsmötet 2013 ger i uppdrag till styrelsen för G.R.A.I.N.S. att föra en diskussion med SvVK och se på möjligheterna för en gemensam avgift som administreras av SvVK.

 

Styrelsens yttrande:
GRAINS Styrelse föreslår att Årsmötet avslår motionen i helhet, och arbetsgruppen istället lägger in yrkandet som ett förslag till den nya styrelsen att arbeta med.

 

 

Motion angående användandet av korrekt rasgruppsnamn av raser av urhundstyp tillhörande SvVK.

Tidigare så hörde podenco canario, podenco ibicenco och cirneco dell’Etna till vinthundarna, grupp 10. Det är nu flera år sedan FCI och SKK beslöt att flytta dessa raser till grupp 5, jakthundar av urhundstyp. Då vi är en väldigt liten grupp så beslöts att vi skulle stanna kvar inom SvVK. Idag är SvVK inte en renodlad vinthundsklubb utan har även våra tre raser samt faraohund och podengo português. Trots att det nu gått flera år så benämns våra raser fortfarande som vinthundar från Medelhavet av SvVK.

Vi i Podencogruppen vill att GRAINS ska arbeta för att synliggöra våra raser av urhundstyp samt tydliggöra att de inte är vinthundar utan en egen grupp som ska benämnas med sitt rätta namn, jakthundar av urhundstyp. Det kan göras i alla skrifter som produceras av GRAINS och på vår egen hemsida. I början så måste vi kanske vara lite övertydliga just för att kunna profilera oss bättre. Vi vill även att detta lyfts till SvVK styrelse så att allt textmaterial på SvVK hemsida använder rätt beteckning på våra hundar och även i övrigt textmaterial som de ger ut. Vid utbildning av domare så ska det även där tryckas på skillnaderna mellan våra raser av urhundstyp och vinthundarna.

Arbetsgruppen för Podenco Canario och Podenco Ibicenco yrkar att årsmötet 2013 ger i uppdrag till styrelsen för G.R.A.I.N.S. att arbeta för att korrekt rasgruppsnamn refereras till vid benämningen av raser av urhundstyp i grupp 5 som är anslutna organisatoriskt till SvVK. Vi yrkar också att detta lyfts till styrelsen för SvVK så att även de börjar använda rätt benämning.

 

Styrelsens yttrande:
GRAINS Styrelse föreslår att Årsmötet avslår motionen i helhet, och att arbetsgruppen istället lägger in yrkandena som förslag till den nya styrelsen (samt rasarbetsgrupperna som berörs) att arbeta med.

Poängberäkning Årets Hund

Årets hund för varje ras räknas ut enligt följande:

Poängräkning UtställningÅrsbästalistan baseras på de fem bästa utställningsresultaten från officiella
utställningar som Svenska Vinthundklubben och SKK håller.
Endast utställningar i Sverige räknas.
BIR: 10 poäng + 2 poäng för varje slagen
BIM:
7 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma könBH2/BT2: 4 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön
BH3/BT3: 
3 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön
BH4/BT4:
 2 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön
BH5/BT5:
 1 poäng + 2 poäng för varje slagen hund av samma kön

BIG 1: 5 Poäng
BIG 2: 
4 Poäng
BIG 3:
 3 Poäng
BIG 4:
 2 Poäng
BIG 5:
 1 Poäng

BIS 1: 10 Poäng
BIS 2: 
8 Poäng
BIS 3:
 7 Poäng
BIS 4:
 6 Poäng
BIS 5:
 5 Poäng

De 5 bästa utställningarna räknas.
Inga extra BIS-poäng ges till BIS-placerade hundar på specialerna.

Medlemsträff Tångahed 2012

Träff på Tånga

En liten men tapper skara Grainsmedlemmar mötte upp på Tånga Hed i samband med vinthundsvästras årliga utställning.
Våra diskussioner rörde sig mest runt rasklubbens hemsida, om hur vi skall få in relevant material till de olika raserna.
Vi pratade också om hur klubben skall marknadsföra sig för att få nya medlemmar.
En hel del goda tips fick sekreteraren med sig hem från bl a galgo espanõlintresserade.
Våra grannländers rasklubbar kom på tal och vi pratade om hur vi eventuellt skall kunna samarbeta med dem vid t ex kommande utställningar.
Någon typ av infoblad om klubben tyckte vi borde tas fram, framför att till Stockholmsmässan, men också användas vid vinthundklubbens
utställningar för att sprida information om klubben och våra raser.
Vi tog också en liten kort snackis om vilken typ av statistik, för de olika raserna, vi skall ta fram och publicera på hemsidan.
Självklart fikade vi lite och pratade om dagens utställningsresultat vi hade en trevlig stund och jag hoppas att vi gör liknande träffar återkommande framöver.

Lena Larsson

Raskonferens?

En mycket positiv effekt av helgens domarkonferens var att idén om en raskonferens väcktes.

Om du tycker att detta är något bra och kanske dessutom vill hjälpa till med stort eller smått eller bara har åsikter, driv på i din rasarbetsgrupp och/eller anmäl dig till Aktivitetsgruppen.

 

Detta kan bli verklighet om vi medlemmar vill det!

 

//Maria We