shadow

Årsmöte 2016

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Välkommen på årsmöte 2016 för Gemensamma rasklubben för numerärt små raser inom Svenska Vinthundklubben, Grains. Datum: 20 mars 2016 Plats: Upplands-Väsby

Årsmötet hålls i samband med Svenska Vinthundklubbens utställning. Vi kommer att öppna årsmötet efter att Grains raser är färdigbedömda, och bör vara klara i god tid före finalerna.

Motioner skall vara inkomna och poststämplade senast 21 dagar innan årsmötet till: Grains, c/o Larsson, Sparlösa Smedegården 1, 53490 VARA.

Årsmöteshandlingar delas ut på plats, se gällande stadgar §7, mom 2 (stadgarna finns på www.grains.se)

Kontaktuppgifter valberedningen: Karin Hurtig (sammankallande)

magicblues10@gmail.com

Klubben bjuder på fika. Anmälan till Lena Larsson, lena@grains.se

VÄLKOMNA!

/Styrelsen i Grains

Posted in:
Articles by:
Published: