shadow

Vinthundens årsbok 2013

Nu är det dags att börja planera inför Vinthundens årsbok

Vi kommer att ha en rasspalt för azawakh, bidrag till denna skickas till (adress kommer)

Till sammanställningen för Vinstrikaste azawakh 2013 behöver vi fotografier på samtliga placerade hundar – tänk på följande:

”Bilder, rättigheter m.m. 

Tänk på att bilder som ska tryckas ska hålla tillräkligt hög standard för att bli bra i tryck. En tumregel är att bilderna är 300 dpi i 100%. Redaktionen granskar alla bilder som kommer in och påtalar när bilderna inte håller för tryck. Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera bilder som inte anses hålla för tryck.

Det är också viktigt att man anger vem som har fotograferat och även att man har fått tillstånd att använda bilden. Redaktionen kommer att anta att alla bilder som kommer oss tillhanda är godkända för användning och vi tar inget ansvar för bilder som kommer redaktionen tillhanda utan fotografens tillstånd utan det ansvaret åligger den som har sänt in bilden.”

Vidare skriver redaktionen för årsboken:

”Presentation av titlar 
Vi kommer även att presentera svenskägda eller svenskuppfödda hundar som har vunnit följande titlar; FI V (FI JV, FI VV), DK V (DK JV, DK VV), NO V (NO JV, NO VV), NORD V (NORD JV, NORD VV), EU W (EU JW, EU VW) samt WW (J WW & V WW). Dessutom kommer alla hundar som har blivit SE V-13 eller SE JV-13 att presenteras oavsett ägare/uppfödare.”

Manusstopp 

Artiklar: 31 december 2013
Annonser: 15 februari 2014

Redaktionskommittén
E-post: vinthunden@svvk.se