shadow

Rasspecifika domaranvisningar SRD

Vi har fått detta brev som gäller de särskilda rasspecifika domaranvisningarna SRD. Azawakh finns in med i det svenska programmet för närvarande med nu vill man genom Nordisk Kennel Union (NKU) att försöka genomföra att samma SRD används i alla de nordiska länderna. I Danmark finns azawakh med, se nedan, och SRD-Kommittéen vill nu att ras/specialklubben skall uttala sig i detta ärende. 

Här är brevet i sin helhet:

Bästa vänner i ras- och specialklubb för azawakh,

Helt säkert är ni sedan länge bekanta med de särskilda rasspecifika domaranvisningarna SRD (Special Breed Specific Instructions, BSI) som SKK har i utställningsrutinerna sedan 2009. Det hela har utvecklats positivt och domare och de flesta rasklubbar uppfattar initiativet som ett bra sätt att möjliggöra att typmässiga exteriöra överdrifter, som kan hota hälsa och sundhet hos flera raser, inte prioriteras på utställningar.

Det antal raser som vi haft i programmet (46 stycken) kommer att revideras 2013 på basen av de uppgifter vi fått genom domarnas rapporter. Rapporterna visar en tydlig trend mot att antalet hundar med typöverdrifter minskar bland de anmälda hundarna – i bästa fall innebär det också att dessa i mindre utsträckning används i avelsarbetet.

Under 2012 har Nordisk Kennel Union (NKU) tagit initiativet att försöka genomföra ett SRD-program som skall vara användbart i alla de nordiska länderna. Därför vill vi nu höra hur rasklubbarna för sådana raser som finns i de andra nordiska ländernas ”risk- raslistor” (men inte i den svenska SRD) – ställer sig till att de raserna kan komma att ingå i den nordiska SRD listan ( kallad NKU- BSI). Vidare finns också några raser som föreslogs av deltagarna i den Generella Domarkonferensen. Det rör sig sammanlagt om ett drygt tjugotal raser.

SRD-kommitténs ambition är dock att det totala antalet raser i SRD-dokumentet inte skall öka.

Man motiverar att en ras blir upptagen på listan med utgångspunkt från hur den uppfyller fem olika kriterier:

Rasen är föreslagen av en grupp allrounders 2007 och nu 2012, rasen har information omkring sådana hälsoproblem som angår exteriören och vilka finns rapporterade i försäkringsstatistiken, ras och specialklubben är positivt inställd till att domare uppmärksammar problemområden nämnda i SRD dokumentet, rasen är föreslagen vid den generella domarkonferensen 2007 och 2012 och föreslagen i domares rapporter under 2009-12.

Det är mycket viktigt att komma ihåg att SRD listan är ett komplement till rasstandarden och inte alls någon listning av fel som skall knytas till specifika kvalitetspriser eller diskvalifikation! Syftet är att öka domares uppmärksamhet – domarnas fria skön att prissätta är inte ändrat.

Hela initiativet är också ämnat att tydliggöra att vi i hundvärlden är angelägna om att ta ansvaret för och reparera utvecklingen av typmässiga överdrifter hos flera hundraser och förebygga att rasernas hälsa försämras med risk att myndigheterna kan komma att förbjuda avel p g a bristande hälsa och sundhet.

Er ras har inte tidigare varit upptagen på SRD-listan men då den finns i någon av de andra nordiska ländernas listor har den aktualiserats och vi vill förhöra oss om ras-/specialklubbens synpunkter. Bedömer ni att det är motiverat att rasen finns med i SRD och är rastexten (se nedan) för rasen adekvat och finns – om rasen tas med – andra riskområden som borde nämnas?

Rastext, AZAWAKH (föreslagen av DKK)

I rasen förekommer skygghet och otillgänglighet.

Vi behöver era synpunkter före den 25 januari 2013. Ni lämnar dem enklast genom att svara på detta meddelande.

Har ni frågor är ni välkomna att skicka dem till SRD-Kommitténs sekreterare Karin Drotz.

Med vänliga hälsningar

Göran Bodegård

Ordförande SRD-Kommittén

Läs och begrunda – synpunkter, tankar och diskussion – mycket välkomna här, eller privat till mig!

/Susannah