Årsmöte 2013

På vårt andra Årsmöte som hölls i Köping den 17 mars 2013 valdes följande personer att ingå i styrelsen:

Ordförande: Sif Bredenfeldt

Ordinarie ledamöter:
Solveig Molin (galgo espanol), Lena Larsson (podenco ibicenco), Tiina Koolmeister (sloughi), Maria Weinehall (cirneco dell’etna), Marie Palmqvist (chart polski), Eva Averin (podenco canario)

Suppleanter:
Blanka Isgren (galgo espanol), Britzyk Bell (cirneco dell’etna), Annica Kroon (podenco ibicenco)

Revisorer:
Conny Croneryd (SvVK/HS), Laila Östhus (SvVK Östra)

Revisorssuppleanter:
Eva Classon Alm (cirneco dell’etna), Annika Jansson (galgo espanol)

Sammankallande i valberedningen:
Sanna Rogersdotter (podenco ibicenco)

Ledamöter i valberedningen:
Kristina Hoverberg (galgo espanol), Ursula Evje (galgo espanol)