Årsmöte 2012

Vi hade vårt första Årsmöte den 25 februari 2012 i samband med Östra avdelningens utställning i Köping.

Styrelsen valdes enligt följande:

Ordförande 1 år:
Maria Weinehall  (cirneco dell´etna)

Ledamöter som valdes för 2 år:
Solveig Molin (galgo español)
Mikael Axenborg (azawakh)
Tiina Koolmeister (sloughi)

Ledamöter som valdes för 1 år:
Lena Larsson (podenco ibicenco)
Sif Bredenfeldt (galgo español)
Ewa Classon Alm (cirneco dell´etna)

Suppleanter, valda för 1 år:
Linnea Kristensson (galgo español)
Ursula Evje (galgo español)
Revisorer, valda för 1 år:
Yvonne Strömberg   ordinarie
Yvette Charlesdotter   ordinarie
Annika Jansson   suppleant

Valberedning
Sammankallande, vald för 1 år:
Laila Östhus
Ledamöter, valda för 2 år:
Karin Hurtig
Anna Gatti

Verksamhetsplan 2012

Sprida information om klubben och raserna samt dras egenskaper med hjälp av arbetsgrupperna:

• Skapa en hemsida för rasklubben och hålla den uppdaterad
• Vid behov skriva artiklar för Vinthunden och andra media
• Vid behov ta fram informationsbroschyrer/material
• Skapa förutsättningar för rasklubbsmonter om intresse finns bland medlemmarna

Öka medlemmarnas engagemang genom att:

• Skapa en arbetsgrupp för varje ras (Rasarbetsgrupper som ej har deltagare kan ligga vilande eller slås ihop med andra)
• Skapa följande gemensamma kommittéer/arbetsgrupper: Avelskommitté, utställningskommitté, informationsgrupp, aktivitetskommitté

Styrelsen bör även arbeta för att skapa möjlighet till rasspecialer och andra aktiviteter utifrån medlemmarnas engagemang och gruppernas önskemål.

Bedriva avelsarbete genom att

• Med hjälp av arbetsgrupperna snarast påbörja avelsarbetet,  gå igenom befintliga RAS samt revidera/skapa nya vid behov
• Bereda möjlighet för engagerade medlemmar att delta på konferenser
• Aktivt ta ställning i remissfrågor (gäller alla områden)

Rambudget 2012

Intäkter
Startbidrag   10 000 kr
Medlemsavgifter (40×150)    6 000 kr
SUMMA 16 000 kr

Kostnader
Avgift till SvVK (40×5 = Medlemsavgift)      200 kr
Avgift till SvVK (40×5 = Utbildningsfond)      200 kr
Försäkring (SKK/SvVK)       600 kr
Ekonomiskt program – Visma (SvVK)      500 kr (engångskostnad)
PlusGiro alt Bankgiro       500 kr
Webbhotell        500 kr
Årsmöte/styr.möt. (lokalhyra/förtär.)   1 000 kr
Kontorsmat. (papper, toner, etc.)      800 kr
Övriga kostnader                         11 700 kr
SUMMA        16 000 kr