Aktuellt

Vad händer i GRAINS och vad jobbas det med?

26/10-16
Just nu gör jag en stor ombyggnad för att se om det upplevs lättare att hitta på sidan/ Webmaster

Arbetsgrupperna

– Hemsidan – Varje arbetsgrupp har möjlighet att ha en egen hemsida för sin ras (se t.ex. azawakhsidan) och nu hoppas vi ni tar tillvara på möjligheten att informera om er ras precis så som ni vill ha det. Fortsätt bidra med era resultat och bilder!

– RAS – Genomgång av befintliga avelsstrategier – Arbetsgrupperna –  azawakh är den mest akuta.