aktuellt

Vad händer i GRAINS och vad jobbas det med?

Arbetsgrupperna

– Hemsidan – Varje arbetsgrupp har möjlighet att ha en egen hemsida för sin ras (se t.ex. azawakhsidan) och nu hoppas vi ni tar tillvara på möjligheten att informera om er ras precis så som ni vill ha det. Fortsätt bidra med era resultat och bilder!

– RAS – Genomgång av befintliga avelsstrategier